Polyfunkční dům – Sportovní

Navrhovaný objekt je umístěn do plochy definované ulicemi Střední, Rybníček a Sportovní. V současné době se na pozemcích nacházejí rozličné stavby, (sklady a provozovny) nízké architektonické kvality.

Navrhovaný objekt respektuje pomyslnou stavební čáru, respektive její odsazení od uliční fronty, vlastnické hranice, respektuje nezastavitelný pás, na němž je věcné břemeno pro Brněnské vodovody a kanalizace, respektuje nižší zástavbu při ul. Střední a respektuje urbanistické členění zástavby. Zároveň však návrh akcentuje exponované nároží parcely.

Návrh počítá s vytvořením dvou kvádrových hmot, tj. nižší o 4-5. NP při ul. Střední a vyšší s expandující výškou až do 14. NP. Vnitroblok mezi kvádry je ponechán nezastavěný pro realizaci parkově upraveného veřejného prostranství. Hlavní vstupy do objektů jsou směrovány z ul. Střední a ul. Sportovní. Komerční prostory v parteru objektu jsou přístupné z ul. Sportovní a z prostranství vnitrobloku. Objekty zahrnují cca 166 bytových jednotek kategorie 1+KK, 2+KK, 2+1, 3+KK, 3+1 a 5+KK. Fasáda objektu je navržena z části omítnuta a z části obložena cihelným obkladem pastelového odstínu. Vertikální charakter kvádru při ul. Sportovní zajišťuje výjimečnou pozici vzhledem k okolní zástavbě a otevřenému obzoru směrem k siluetě města Brna. Objekt tvoří přirozený orientační bod v exponovaném nároží. V každém případě je projekt zaměřen na klientelu z řad rodin s dětmi, kteřé hledají městské bydlení na atraktivním místě nedaleko centra s odpovídající identitou. Dle požadavku investora převažují byty kategorie 2 KK. Parkování není řešeno na úkor vznikajícího vnitrobloku, ale je navrženo pod úrovní terénu.


Rok:
2018
Lokalita:
Brno - město
Finanční objem:
500 000 000 Kč
Fáze projektu:
ukončeno ve studii