Západočeská galerie Plzeň

Ambicí soutěžního návrhu je realizovat soudobě pojatý prostor-objekt, který bude přehledně a důstojně prezentovat umění dle současných evropských interpretačních a prezentačních trendů, a který nabídne důstojné prostory přibližující umění veřejnosti.

Objekt je umístěn na trojúhelníkovou parcelu definovanou tramvajovou smyčkou v konfrontaci s půdorysnou stopou zaniklého měšťanského špitálu s kostelem sv. Máří Magdalény.  Objekt galerie je navržen jako hranol o čtvercové základně velikosti stran 36,5 metrů a výšky 22,55 metrů potočený v ose o 45°. Toto řešení sice nerespektuje předepsanou stavební čáru, ale není v rozporu s požadavkem na realizaci dopravních staveb. Navrhovaný poměr stran je zlatým poměrem „zlatou mírou“, vycházejícím z jedinečného harmonického kódu zlatého čísla 1,618. Domníváme se, že zlatý poměr odnedávna k umění patří a má i zde své místo.

Zvolená geometrie jasně a přehledně definuje rozdílné provozní celky objektu v návaznosti na urbanistický rámec okolí a zcela záměrně do něj vnáší jisté napětí, které vždy bylo umění vlastní. V místě kontaktu s půdorysnou stopou zaniklého kostela je objekt podříznutý. Stopa kostela sv. Máří Magdalény je pak pietně ponechána „zaznamenána do dlažby zlatým kovem“ a prezentována v parteru budovy.  Vynechaný půdorysný segment tvoří vstupní nádvoří, které bude sloužit jako shromažďovací prostor. Loď kostela bude opatřena lavicemi vybízející k posezení před vstupem. V místě oltáře bude osazeno výtvarně pojaté pítko, které se stane prvním uměleckým dílem osvěžující na cestě do útrob galerie.  Další vstupy a vjezdy do objektu galerie jsou umístěny na odvrácených stranách čtvercové základny.

Ideově je objekt pojatý jako „schránka – archa – umění“, zdobená geometrickou řezbou, zlacením i malbou. Archa uchovávající poselství hmotného, duchovního i lidského soužití. Zlatá barva použitá na předsazené fasádě „slitina měď-hliník“ je barvou správného středu a nejvyšších hodnot zastoupených idealismem, velkorysostí a šlechetností. Pomáhá nám změnit poznání v pochopení na cestě k univerzální moudrosti. Fialová barva nacházející se v ploše pod zlatým rouchem je barvou ducha, působící na vědomí, dodává duchovní sílu a poznání, je považovanou za barvu inspirace. Šedá barva rámů oken je barvou neutrality a kompromisu. Čirá plocha průhledů vše propojuje a přibližuje.


Rok:
2009
Lokalita:
Plzeň – lokalita U Zvonu
Finanční objem:
900 000 000 Kč
Fáze projektu:
veřejná architektonická soutěž – postoupení do 2. fáze posuzování