Ateliér

Architektonický ateliér MIMOTO vznikl v roce 2005 jako volné sdružení projektantů. Počátkem roku 2006 se ateliér transformoval na společnost s ručením omezeným.

Jednatelé a partneři společnosti jsou Ing. Pavel Bezpalec a Ing. arch. Dušan Knoflíček. Stěžejním zaměřením ateliéru je poskytování komplexních služeb v oblasti architektonických návrhů a zpracování autorizované projektové dokumentace staveb. Prioritním záměrem ateliéru je projektovat funkční a soudobou architekturu s osobitým výtvarným projevem, která respektuje své okolí a širší vztahy v území.

Bez ohledu na rozsah je pro nás každé zadání výzvou, kterou toužíme dotáhnout do reálného konce ke spokojenosti všech stran.

Nabízíme Vám tvůrčí prostředí sehraného týmu, který má za sebou dlouholeté zkušenosti s projektováním a realizací staveb. Rovněž nabízíme, profesionální zázemí založené na spolupráci s týmem konstruktérů, profesních specialistů a konzultantů v oboru stavebního inženýrství. Samozřejmostí je zpracování počítačových 3D modelů, animací architektonických návrhů, případně provedení skutečných modelů staveb.

Ing.arch. Dušan Knoflíček
knoflicek@mimoto.cz

Ing. Pavel Bezpalec
bezpalec@mimoto.cz

 

MOTTEM NAŠÍ PRÁCE JE „ORIGINALITA, KVALITA, LOAJALITA“

 

Co od nás můžete očekávat

Jelikož nás architektura baví, můžete od nás očekávat maximální osobní nasazení s cílem úspěšně dokončit každý projekt, ve kterém skloubíme technické a estetické kvality s vysokou užitnou hodnotou. Vždy hledáme taková řešení, která vyváženě sledují ekologické aspekty a budoucí provozní náklady stavby. Realizujeme architekturu bez zbytečných exhibic a módního nánosu designu.

 

Rozsah námi nabízených služeb

Zajišťujeme komplexní projektové služby ve stavebnictví. Provádíme všechny stupně projektové dokumentace, počínaje vyhodnocením investičního záměru, prvotní koncepcí přes provedení projektové dokumentace architektonicko-stavební části, ale i statiky, zajištění veškerých, na projektu, participujících profesí, požárně bezpečnostního řešení, zpracování odborných posudků a rozpočtů staveb. Jako nedílnou součást považujeme kompletní inženýrskou činnost (tj. jednání s úřady) a dle přání klienta rovněž autorský dozor, vedení či koordinaci realizace stavby. Zjednodušeně řečeno provádíme zakázky v celé šíři, tj. od první skici přes projekt až po realizaci. Záleží na Vás.

 

Kontakty  Projekty