Alzheimer centrum

Jedná se o stavební úpravy a dostavbu stávajícího objektu, který se nachází na kraji obce Velká nad Veličkou. Parcely i stávající objekt jsou nyní neudržované a ve špatném technickém stavu.

Stávající objekt se skládá ze dvou vzájemně propojených staveb. Jedna část je přízemní a druhá má 4 nadzemní podlaží. Okolní zástavba je tvořena panelovými domy se čtyřmi a pěti nadzemními podlažími. Řešená stavba sousedí s objektem bývalé prodejny potravin, která je jednopodlažní a s nově opravenou budovou mateřské školky se dvěma nadzemními podlažími. Rekonstrukce objektu zachovává patrovost stávající stavby. V přízemní části bude odstraněna část objektu, která byla dodatečnou přístavbou. Tato část by v nově uvažovaném provozu neměla využití. Naopak k vícepodlažní části bude přistavena nová část, která bude zahrnovat výtah, schodiště a zázemí pro personál. Objekt je tvořen jednoduchými kvádrovými hmotami. Osazení na pozemku vychází ze stávajícího stavu. Při návrhu vnitřních dispozic byl brán ohled na orientaci stavby ke světovým stranám.  Navrhujeme dům, který si zakládá na kompaktní / čitelné / archetypální formě.

Po realizaci záměru, vznikne moderní dům s pečovatelskou službou, pečující o pacienty, kteří pečující o pacienty postižené alzheimerovou chorobou či jinou demencí.


Rok:
2019
Lokalita:
Velká nad Veličkou
Finanční objem:
35 000 000 Kč
Fáze projektu:
před vydáním stavebního povolení