Dům pro seniory Modřice

Již realizovaný dům pro seniory obsahuje 80 bytových jednotek se zázemím a dále prostory využívané také veřejností: ordinace lékařů, lékárnu, kanceláře a bazénovou a rehabilitační část.

Objekt slouží pro ubytování seniorů s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je navržen jako kompozice dvou symetricky orientovaných čtvrtkruhových segmentů s přisazenými kubickými hmotami centrálních částí. Paralelně s ulicí Masarykovou je vytvořena obslužná komunikace s oboustranně situovanými parkovišti a s nástupní plochou pro pěší spojující vstupní části komplexu. Segmenty bytových domů spojuje krček s terasou umožňující výhled do zahradnicky komponovaného parku, tj. pobytové zahrady pro rezidenty ve dvorní části. V prostoru zahrady je navržena symetrická síť úzkých chodníčků, proplétajících se ostrovy zeleně.


Rok:
2019
Lokalita:
Modřice, při ul. Masarykové
Finanční objem:
130 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je již dokončena a uvedena do provozu