Rekonstrukce vstupní haly Patria Kobylí

Řešený objekt je součástí rozsáhlého areálu firmy, který sestává z mnoha objektů různého využití souvisejícími s podnikatelskými aktivitami firmy. Vlastní objekt je situován přímo u hlavní silnice procházející obcí Kobylí.

Stavba, na níž se předpokládá realizace stavebních úprav a její navazující zpevněné plochy u hlavní silnice, jsou v zanedbaném stavu, tj. ve stavu odpovídajícím době výstavby. Svým charakterem, architektonickým, technickým a dispozičním pojetím nenaplňují představy soudobé prezentace firemní značky PATRIA Kobylí a.s..

Cílem návrhu stavebních úprav tedy bylo, reagovat na aktuální požadavky investora a to zejména vytvořit ze zanedbaného objektu moderní a reprezentativní sídlo. Projekt vychází z logiky stavební a technologické nenáročnosti s aplikací moderních technologií a za použití moderních architektonických prvků. Architektonické řešení zcela logicky respektuje stávající konstrukční systém. Stávající vstupní prostory do objektu budou důsledně adaptovány na nové požadavky. Dojde k jejich rozšíření na úkor velkorysého závětří, tj. fasádní konstrukce se posune až do líce uliční fronty. Závětří tedy bude zmenšeno a rovněž budou odstraněny stávající schodiště. Toto schodiště bude nahrazeno novým, ve kterém bude integrována i přístupová rampa pro bezbariérový přístup dle požadovaných parametrů. Interiér vstupního prostoru bude kompletně očištěn (tj. budou odstraněny vnitřní povrchy stěn, podlah a podhled včetně osvětlení a vybraných výplní otvorů).

Veškeré odstraněné povrchy budou posléze nahrazeny aktuálními materiály. V rámci stavebních úprav rovněž dojde k výměně vybraných vnějších výplní otvorů za nové, splňující požadované parametry Doposud nezateplené části objektu budou nově opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty, stávající zateplení střech bude vyměněno za nové. U hmoty objektu, obsahující společenský sál v 1.NP a ubytování ve 2.NP, dojde k odstranění stávajících vstupních schodišť a předsazených ramp v exteriéru, které jsou nyní v havarijním stavu. Tyto konstrukce budou nahrazeny novými, v rozsahu dle výkresové dokumentace. V rámci realizace předkládaných stavebních úprav se také počítá s částečnou obnovou povrchu komunikací přiléhajících k objektu. 


Rok:
2014
Lokalita:
Kobylí
Finanční objem:
5 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba má vydané stavební povolení, ale k realizaci doposud nedošlo