Dům s pečovatelskou službou Křídlovická

Jedná se o lokalitu v k.ú. Staré Brno, o proluku, která se nachází na ulici Křídlovická v městské části Brno – střed.

Navrhovaný domov pro seniory má kapacitu 26 obyvatel + komplement a je osazen do řadové zástavby „stávající proluky“ mezi bytovými domy v ul. Křídlovická. Projekt reaguje na moderní trend reflektující požadavky seniorů. Myšleno kvalitní a důstojné bydlení občanů se sníženou mírou soběstačnosti (zejména občanů v důchodovém věku a imobilních). Celkové pojetí je koncipováno s ohledem na sociální komunikativnost a čitelnou hierarchii prostor z hlediska otevřenosti (uzavřenosti), veřejný uliční prostor přechází do společenské haly sloužící jako vnitřní ulice a do prostor soukromých (byty s lodžiemi a balkóny), které jsou orientovány směrem na jih. Parkování je řešeno v úrovni přízemí pod objektem. Stavba nezastavuje celý pozemek, neboť je ponechán odstup od stávajícího objektu. Vzniklá proluka bude zahradnicky upravena a vybavena příslušným mobiliářem a bude sloužit jako rezidentní zahrádka k posezení klientů.


Rok:
2015
Lokalita:
ulice Křídlovická, Brno
Finanční objem:
35 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je již dokončena a uvedena do provozu 06/2015