Bytový dům Porta Resoluta

Jedná se o lokalitu na hranici k.ú. Husovice a k.ú Černá Pole. Parcely, na kterých stavba stojí, jsou značně svažité směrem od ulice Provazníkova na jih směrem k parku Marie Restituty a ulici Hálkova.

Elevace stavebního pozemku je jižním směrem cca 19m. Jde o jižní svah s atraktivními výhledy na Brno-Husovice. Obzor k východu je uzavřen masivem Hádů a Novou horou se sídlištěm Vinohrady na jihozápadě Petrovem a na západě Černými Poli. V případě dobrého počasí lze na jihu zhlédnou obrysy Výhonu a Pálavy. Severní hranici pozemku tvoří až šest metrů vysoká opěrná zeď, která odděluje stavební pozemek od ulice Provazníkova.

Jedná se o polyfunkční objekt sestávající z části bytové a z části nebytové + parkovací plochy v podzemní garáži. Je navržen s požadavky nízkoenergetického standardu a s požadavky na zaručení slunného a vzdušného bydlení. Koncept vnitřní dispozice a hmotového řešení je pak navržen s aspektem maximálního odclonění od ruchu z dopravy na ulici Provazníkova. Dispozičně se jedná o trojtraktovou dispozici s páteřní komunikací / vertikální komunikací uprostřed. Primárním cílem pak bylo realizovat charismatickou a jedinečnou archetypální stavbu, kterou lze identifikovat zblízka i zdaleka.

Architektonický výraz definuje řešení vnějšího pláště. Fasádní omítky s různou povrchovou a barevnou úpravou v kombinaci s horizontálním členěním, v kombinaci s předsazenými rámy, které jsou vsazené mezi jednotlivé balkónové desky, tvoří na prudkém svahu jasnou a snadno identifikovatelnou strukturu. Celkové pojetí je pak koncipováno s ohledem na sociální komunikativnost a čitelnou hierarchii prostor. Nespornou výhodou projektu a lokality je bydlení nad přiléhajícím parkem s dostatkem zeleně. Jednotlivé byty, dle velikosti a zejména jejich pozice v objektu představují rozdílné typy bydlení splňující požadavky různých městských obyvatel, kteří tvoří určitý sociální mix. Byty s výhledy na východní, jižní a západní stranu jsou velkými okny spojeny s předsazenými balkóny a s terasami v nejnižším podlaží. V každém případě byl projekt, již od samého počátku zamířen na klientelu z řad rodin s dětmi, kteří hledají městské bydlení na atraktivním místě nedaleko centra s odpovídající identitou. V pěším dosahu se nachází základní i mateřská škola. Administrativní část je naopak orientována zejména severním směrem k rušné komunikaci v ul. Provazníkova, tedy vyjma výše uvedených ateliérů. Kancelářské plochy a ateliéry jsou svojí velikostí a lokací ideálním prostorem pro menší a středně velké podnikatele, kteří docení netradiční design, vysoký standard vybavení a perfektní dostupnost na dopravní systém města.


Rok:
2019
Lokalita:
Brno-město
Finanční objem:
120 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je již dokončena a uvedena do provozu