Bytový dům Křenová

Bytový dům je umístěn do plochy budoucího nároží ulice Křenová a plánované městské třídy.

Objekt je umístěn na vlastnické hranici pozemků, a to tak, aby tvořil souvislou uliční zástavbu s akcentem v místě budoucího nároží, a to v návaznosti na nárožní dům (tj. Bittnerův dům) ul. Rumiště a ul. Křenová, který je pod památkovou ochranou.

Architektonické řešení tedy od samého počátku vycházelo z požadavku na vytvoření dominantního nároží v místě budoucí křižovatky včetně patřičného odsazení od východní vlastnické hranice, a to s ohledem budoucí realizaci veřejného prostoru a veřejné zeleně. Objekt je navržen o osmi nadzemních a dvou podzemních podlažích. Nadzemní část objektu o osmi podlažích je koncipována do půdorysného tvaru L o stranách délky cca 27 m x 49 m, podzemní podlaží kopíruje vlastnické hranice stavebníka. V 1.NP se nacházejí komerční prostory (prodejny), které jsou samostatně přístupné z východní strany a severní strany objektu (tj. z uliční fronty). Jednotlivé byty jsou umístěny ve 2.NP až 8.NP. Objekt bude zahrnovat 36 bytových jednotek kategorie 1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK. Byty budou dle velikosti a zejména jejich pozice v objektu představovat rozdílné typy bydlení splňující požadavky různých městských obyvatel, kteří tvoří určitý sociální mix. V podzemních podlažích, tj. na úrovni 1-2. PP je umístěno parkoviště pro 49 osobních automobilů + 7 stání pro motocykly. Další 4 parkovací stání jsou umístěné ve vnitrobloku.


Rok:
2019
Lokalita:
Brno - Trnitá
Finanční objem:
160 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je v realizaci