Bytový dům Koperník

Navrhovaný objekt je navržen s požadavky nízkoenergetického standardu a s požadavky na zaručení kvalitního pracovního prostředí a atraktivního městského bydlení.

Objekt je koncipován jako věž sdružující více funkcí (polyfunkce). Nadzemní podlaží jsou rozměrově minimalizována do podoby archetypálního čtvercového půdorysu o délce stran cca 24,0 m. Nad upravený terén tedy vystupuje lapidární kvádrové těleso, čímž významně uvolňuje zbylou část parcely pro veřejné prostranství, obohacující a doplňující městský prostor, s vysokým poměrem filtrační zeleně. Administrativně obytná věž tedy sestává z jedenácti nadzemních podlaží, přičemž jedenácté podlaží je řešeno jako ustupující od vnějšího obrysu stavby - věže. Celá hlavní hmota objektu je pak nasazena na podzemní podnoži tvořené podzemní garáží, podlaží je zapuštěno v terénu a jeho objem se projevuje pouze na severní straně pozemku v subtilní hmotě ukrývající vjezdové rampy.


Rok:
2017
Lokalita:
Brno-Židenice
Finanční objem:
180 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je v realizaci