Bytové domy Modřice - III. etapa

Realizované bytové domy jsou kompozicí čtyř samostatných hmot, označovaných jako blok C, D, E a blok F. Tyto bloky byly III. etapou velkorysé zástavby v lokalitě města Modřice.

Mezi jednotlivými hmotami vznikají veřejné a soukromé prostory dle typu jednotlivých bloků. Půdorysný tvar objektů, architektonické pojetí a jejich osazení reaguje na předchozí výstavbu v etapě I a v etapě II. Veškeré objemy mají ploché střechy. Všechny prostory ovládá světlo a pocit vzdušnosti.

Bloky jsou na pozemku umístěny rovnoběžně s obslužnou komunikací. Pro jednoznačné rozlišení jsou objemy různě povrchově upravené / barva, struktura /. Hmotově jde o prokládání vertikálních a horizontálních objemů a jejich vzájemné překládání, posouvání a vysouvání. Před jednotlivými bloky budou zakomponované přístavky pro kontejnery na odpadky, přístupné z veřejného prostoru a soukromého prostoru. Mezi jednotlivými bloky je navržena síť chodníků propojující území pro pěší pohyb osob. Soukromé prostory / zahrady / jsou odděleny nízkými zídkami, oplocením z kovového programu a zelenou bariérou v podobě okrasných keřů. Řešené objekty jsou tří až pětipodlažní.


Rok:
2010
Lokalita:
Modřice
Finanční objem:
270 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je již dokončena a uvedena do provozu