Bytový dům Hrozňatová

Navrhovaná stavba bytového domu je umístěna na nároží ulic Hrozňatova a Viniční v Brně Židenicích.

Místo stavby je severozápadně orientované. Ulice Viniční a zejména ul. Hrozňatova mají značnou elevaci průběhu terénu, což je v návrhu zohledněno.  Parkování vozidel je řešeno na úrovni 1.PP, tj. respektive na úrovni přiléhající komunikace ul. Viniční. Podlaží ve kterém jsou integrovány parkovací a odstavné plochy se zařezává do elevace terénu ul. Hrozňatova. Přístup do 1.NP, tj. do obytné části domu je veden v horní partii z ul. Hrozňatova. Objekt je navržen o třech nadzemních podlažích + jedno podzemní. Bytový dům sdružuje 8 bytových jednotek kategorie 1KK, 2KK a 3KKrozličné  výměry podlahových ploch.


Rok:
2019
Lokalita:
Brno - Židenice
Finanční objem:
31 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je již dokončena a uvedena do provozu