Bytové domy Modřice - I. etapa

Realizované bytové domy jsou kompozicí dvou samostatných hmot, označovaných jako blok A a blok B. Tyto bloky byly I. etapou velkorysé zástavby v lokalitě města Modřice.

Půdorysný tvar objektů s náměstíčkem tvoří písmeno “L”. Náměstíčko vytváří předprostor malé občanské vybavenosti a je přirozeným společenským koridorem mezi uličním traktem a lesoparkovou úpravou při náhonu řeky Svratky. Bytové objekty jsou pětipodlažní. Poslední podlaží po celém obvodu ustupuje a vytváří tak dojem čtyřpodlažního objektu s průběžnou terasou nad nejvyšším patrem. Prostory před objekty jsou, kromě parkovacích stání, osázeny zelení a městským mobiliářem tak, aby spoluvytvářely kvalitní architektonický útvar.


Rok:
2006
Lokalita:
Modřice
Finanční objem:
140 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je již dokončena a uvedena do provozu