Barevné řešení fasády spalovny

Městské zastupitelstvo Brna rozhodlo o vybudování městské spalovny odpadů v roce 1904. Postavena byla v letech 1904 – 1905.

Po vybombardování ke konci druhé světové války se okamžitě projevily snahy o její obnovení, stavební povolení bylo ale vydáno až roku 1984. Stavba byla dokončena po pěti letech. V roce 2009, po dalších dvaceti letech provozu, se spalovna jeví jak morálně, tak technicky zastaralá. Nadešel čas k technické i vizuální adaptaci. A to již vzhledem ke stále se zvyšujícím ekologickým parametrům spalovny, tj. snižováním množství emisí sledovaných škodlivin a dodržováním emisních limitů platných v ČR i v rámci EU.

Námi zpracovaná studie nového vizuálního pojetí spalovny si brala za cíl řešit dané zadání nikoliv a pouze účelově, ale především v rovině výtvarné. Důvody nejsou pouze estetické, ale i sociologické a městotvorné, neboť prostředí, ve kterém žijeme, nás nesporně ovlivňuje. Zasahuje jak sociální, tak osobní zdraví člověka, jeho tělo i ducha. „Krásu“ chápeme jakožto základní potravu pro lidskou duši. A kde jinde ji hledat, než v „přírodě“, bezprostředně navazující v okolí. Zvolený zelený kabát je logickým vyústěním snahy o dosažení výše uvedeného. Lokace spalovny v blízkosti Stránské skály, která je národní přírodní památkou, tyto teze jen potvrzuje. A zde lze najít i odpověď na další zvolenou barvu fasády.

S její více než padesátimetrovou vápencovou stěnou totiž souzní druhá použitá barva – šedá ve třech různých odstínech. Tři odstíny jsou použity také u barvy zelené. Tak jako příroda, jejíž barvy mají různých odstínů nepřeberné množství, tak i spalovna se snaží nabídnout větší škálu barevnosti pro naše oči. Mimoto se tímto způsobem, tj. hrou různě širokých pruhů v různých odstínech těchto dvou základních použitých barev, opticky rozbijí a zmenšují masivní bloky stavby, které pak působí o něco přívětivěji. Poslední použitá barva, červená, vychází z grafického manuálu města Brna. Působí jako výrazný grafický prvek, a to jak ve formě výstražných pruhů na horní polovině komína, tak ve tvaru městského piktogramu na fasádě. Tímto odkazujeme nejen na to, že spalovna je tu pro město Brno a pro jeho čistší prostředí. Také je to svým způsobem poděkování za to, že právě město stojí za jejím vybudováním a současně realizovanou adaptací.


Rok:
2009
Lokalita:
Brno
Finanční objem:
40 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je již dokončena a uvedena do provozu