Rozhledna Židlochovice

Jedná se o variantní návrh řešení nové rozhledny na vrcholu přírodního parku Výhon. Byly předloženy tři návrhy, a to ideové varianty zvané DÍRKOVEC, MAJÁK, STROM a SOCHA.

Varianta DÍRKOVEC reagovala na unikátní geologickou a paleontologickou podstatu Výhonu. Především na všude přítomné lithothamniové vápence. Název vápence prozrazuje původ jeho vzniku v mořské řase Lithothamnion. Tato řasa v sobě zachycovala mořské živočichy, které je ve vápenci možné nalézt jako makro a mikro – fosílie. Poetika návrhu spočívala v prosté soudobé jednoduchosti, sochy v krajině, která se postupně otevírá dírami – průzory pohledům do okolní krajiny.

Varianta DÍRKOVEC byla sochou v krajině, majáku usměrňující naše cesty krajinou. Výstup k vrcholu je veden točitým schodištěm, jehož rotaci potvrzují štíhlé vysoké štěrbiny rotující se světovými stranami, až k vrcholu.

Varianta STROM byla inspirována ochuzenou lesní vegetaci území Výhonu, kdy se původní vegetace objevuje pouze v podobě fragmentů v lese Hájek. Nosná trámová konstrukce rozhledny je navržena z opracovaných smrkových či borovicových trámů, tedy z nepůvodních dřevin stále se ve velké míře vyskytujících v území. Volba tohoto typu dřeva je vedena snahou podpořit úsilí s cílem obnovit původní druhovou skladbu dřevin výsadbou dubů, habrů …. Každý trám použitý na konstrukci znamená jeden nepůvodní strom nahrazený jiným – původním.

Varianta SOCHA byla rovněž inspirována přítomností lithothamniových vápenců, které jsou patrné v přirozených odkryvech jako úvozy zářezy cest, hliníky. Bílá hmota rozhledny je tedy přímou a soudobou reakcí na odkryté vápence. Klimaticky náleží území parku do teplé oblasti s mírnými zimami a menšími srážkami. Nabízí se tedy odlišný pohled na bílou hmotu rozhledny, jako na stavbu evokující architekturu středomořské oblasti.


Rok:
2006
Lokalita:
Židlochovice
Finanční objem:
1 500 000 Kč
Fáze projektu:
neúspěšné nabídkové řízení