Rodinný dům Říčany u Brna

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s garáží o jednom stání. Objekt RD je jednopodlažní, nepodsklepený. Stavba RD má jednoduchou dispozici se střední chodbou v ose severovýchod – jihozápad.

Objekt RD je zastřešen pultovými střechami se společným úžlabím a se sklonem 9,1 %. Plochy střech jsou řešeny jako tzv. zelené plochá s intenzivní vegetací. Dispoziční a objemové řešení zcela logicky respektuje zásady vhodného situování obytných místností vůči světovým stranám.

Dispozičně je provoz v RD soustředěn kolem páteřní chodby. Hlavní vchod je z krytého závětří na severovýchodní fasádě. Na zádveří s připojenou šatnou navazuje chodba. Z chodby jsou přístupné všechny místnosti domu – na jihovýchodní fasádě jsou umístěny ložnice, na severozápadní fasádě pak koupelna a technická místnost. Páteřní chodba ústí do hlavního obytného prostoru s kuchyní. Hlavní obytný prostor je do exteriéru otevřen a propojen rozměrnými prosklenými okny. Garáž je přístupná vjezdem na severní straně pozemku. Z objektu garáže je přístup na zpevněnou plochu a následně na schodiště zpřístupňující dům.


Rok:
2018
Lokalita:
Říčany u Brna
Finanční objem:
3 600 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je v realizaci