Rodinný dům Periskop

Navrhovaná přístavba je navržena půdorysné stopě původního hospodářského stavení ve dvorní části hlavní hmoty RD.

Nové hmotové řešení bylo navrženo tak, aby co možná nejméně ovlivnilo ostatní pozemky, například průnik světla na pozemek souseda na severu, nebo výhledové podmínky z ostatních pozemků. Objekt nepodsklepené přístavby je tvořen průniky kvádrových hmot. Přízemí tvoří kvádrová podstava, která kopíruje půdorysnou stopu původní přístavby a vede paralelně s hranicí pozemku. Na přízemní hmotě je usazena další kvádrová hmota, která tvoří pobytovou část objektu sloužící investorovy jako pracovna, čítárna či jako ubytování pro své hosty.

Obě zmíněné hmoty mají fasádu ve světlém pískovém odstínu. Do vrchní hmoty je v jihovýchodním rohu vetknutý další kvádr, který je řešen jako částečně předsazený. Vzniká tak silný akcent na jihovýchodní nároží, který umocňuje předrezivělý kovový panel tzv. Cor-ten, kterým je předstupující hmota obložena. Všechny tyto tři kvádrovité hmoty jsou zastřešeny plochou střešní rovinou, kde zastřešení přízemní hmoty je doplněno o vegetační svrchní vrstvu a zastřešení prostřední hmoty je doplněno štěrkovým násypem.


Rok:
2019
Lokalita:
Zakřany
Finanční objem:
1 500 000 Kč
Fáze projektu:
vydané stavební povolení, před realizací