Rodinné domy Rajhradice

Parcely určené pro novostavby rodinných domů se nachází v zastavěné části obce Rajhradice. Okolní zástavbu tvoří převážně samostatně stojící rodinné domy.

Příjezd i přístup na parcely bude zajištěn vjezdem z ul. Nová na severovýchodní hranici pozemku. Jsou navrženy rozličné typy RD, tj. samostatně stojící či atriové, opatřené sedlovými a rovnými střechami, avšak vždy přízemní a nepodsklepené. Jednotlivé RD sestávají z několika hmot plnící různé funkce. Pro jednoznačné rozlišení jsou objemy různě povrchově upravené (barva, struktura, povrch – štuková omítka, keramický obklad, dřevo). Dispoziční a objemové řešení zcela logicky respektuje zásady vhodného situování obytných místností vůči světovým stranám. S výstavbou deseti domů byly řešeny i veškeré zpevněných ploch před objekty včetně páteřních příjezdové komunikace a prodloužení řadů inženýrských sítí.


Rok:
2014 - 2017
Lokalita:
Rajhradice
Finanční objem:
45 000 000 Kč
Fáze projektu:
stavba je již dokončena a uvedena do provozu